COBISS iskanje

Navodila za izpolnjevanje vlog

V okviru dejavnosti javnega pooblastila PAM izdaja (overjene) kopije oz. duplikate:

 • zaključnih spričeval, potrdil o opravljenih strokovnih in drugih izpitih, doseženi šolski izobrazbi itd.,
 • dokumentov za urejanje premoženjsko-pravnih zadev (zadeve v zvezi z nepremičninami, gradbena dokumentacija, zemljiškoknjižne listine, zadeve s področja socialnega varstva, itd.),
 • drugih dokumentov, ki jih posamezniki ali institucije potrebujejo pri svojem delu v skladu s pozitivno zakonodajo.

Pri oblikovanju zahtevkov je potrebno natančno opredeliti podatke o iskanem originalnem dokumentu, še posebej je potrebno biti pozoren na podatke, kot so:

 • datum (leto) izdaje,
 • naziv organa, ki je izdal ali sprejel dokument,
 • natančne osebne podatke, ki so bili veljavni v času nastanka dokumenta in podobno.

Za pridobitev prepisov ali kopij dokumentov ter potrdil je potrebno izpolniti ustrezen obrazec. Ti so uporabnikom na voljo v elektronski obliki.

Glede na zahteve je potrebno izpolniti obrazec in ga poslati na naš naslov:

Pokrajinski arhiv Maribor
Glavni trg 7
2000 Maribor

ali na elektronsko pošto: vloge@pokarh-mb.si.

 

Obrazec za gradbeno dokumentacijo  

Obrazec za šolsko dokumentacijo

Obrazec za ostale zadeve

 

Glede na način odlaganja in urejenost dokumentacije so zahtevani podatki nujni pogoj za iskanje.

Za vse informacije v zvezi z oddajo vloge smo vam po telefonu 02/228-50-24 na voljo v času uradnih ur:

 • ponedeljek od 8:00 do 12:00,
  sreda od 8:00 do 12:00 in od 14:00 do 15:00,
  petek od 8:00 do 12:00.

 


Oddaja vloge v pisarni za izdajo dokumentov je mogoča le v izjemnih primerih s predhodno najavo in ob dogovorjenem terminu.

Za urejanje dostopa v arhiv so spodaj navedeni kontaktni podatki:


Kontaktni podatki:

Pokrajinski arhiv Maribor
Glavni trg 7, 2000 Maribor
Telefon: (+386 2) 22 85 024
E-pošta: vloge@pokarh-mb.si 
Kontaktna oseba: arhivska svetovalka Suzana ČEH


« Nazaj